head-top-bg

produkty

  • Fulvic Acid

    Kyselina fulvová

    Kyselina Leonardite Fulvic se získává z rašeliny, lignitu a zvětralého uhlí. Kyselina fulvová je látka s malou molekulární strukturou s krátkým uhlíkovým řetězcem extrahovaná z přírodní kyseliny huminové. Je to ve vodě rozpustná část huminové kyseliny s nejmenší molekulovou hmotností a nejvyšším obsahem aktivní skupiny. Je široce přítomný v přírodě. Mezi nimi je největší podíl kyseliny fulvové obsažené v půdě. Je složen převážně z přírodních, nízkomolekulárních, žlutých až tmavě hnědých, amorfních, želatinových, mastných a aromatických organických polyelektrolytů a nelze jej představovat jediným chemickým vzorcem.